Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lutomiersk  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Lutomiersk

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Lutomiersk.

Mapa Geoportal Lutomiersk

Dane urzędu

Urząd Gminy LutomierskPl. Jana Pawła II 11Lutomiersk, 95-083

Tel: 43 6775011

Fax: 43 6775094

E-mail: ug@lutomiersk.pl

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Lutomiersk: 1008063

Witryna: www.lutomiersk.pl

O projekcie Geoportal Lutomiersk

Geoportal Lutomiersk prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Lutomiersk

Jak powstał Geoportal gminy Lutomiersk?

Geoportal Lutomiersk powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Lutomiersk, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Lutomiersk umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Lutomiersk

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lutomiersk?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Lutomiersk;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Lutomiersk;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Lutomiersk;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Lutomiersk;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Lutomierska.
Informacje na Geoportalu Lutomiersk

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lutomiersk?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Lutomiersk;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Lutomiersk;
 • Rejestr MPZP Lutomiersk;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Lutomiersk;
 • Mapa Topograficzna gminy Lutomiersk;
 • Mapa Solarna gminy Lutomiersk;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Lutomiersk;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Lutomiersk

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lutomiersk?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lutomiersk.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Lutomiersk łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lutomiersku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lutomierska zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Lutomiersk, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lutomiersk oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Lutomiersk. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lutomierska możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lutomierska. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Lutomiersk. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lutomiersk.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lutomiersku.

  Geoportal gminy Lutomiersk posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Lutomiersk. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lutomiersku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Lutomiersk przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lutomiersku.

  W Geoportalu Lutomiersk przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Lutomiersk. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lutomiersku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Lutomiersk zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Lutomiersk, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Lutomiersk oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Lutomiersk.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Lutomiersk. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Lutomiersk są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Lutomiersk podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Lutomiersk.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lutomiersku. W Geoportalu gminy Lutomiersk udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lutomiersku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lutomiersk.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Lutomiersk. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Lutomiersk dla mieszkańców

Geoportal Lutomiersk jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lutomiersk. Na mapie Lutomierska sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Lutomiersk mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lutomiersk. Korzystając z map Geoportalu gminy Lutomiersk w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Lutomiersk są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Lutomiersk dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lutomiersk dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu