Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lutomiersk  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Lutomiersk

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Lutomiersk.

Mapa Geoportal Lutomiersk
Mapa z granicą gminy Lutomiersk

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy LutomierskPl. Jana Pawła II 11Lutomiersk, 95-083

Tel: 43 6775011

Fax: 43 6775094

Elektroniczna skrzynka podawcza: /24i1qj4la4/skrytka

E-mail: ug@lutomiersk.pl

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Lutomiersk: 1008063

Witryna: www.lutomiersk.info

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Lutomierska

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Lutomiersk to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Lutomiersk na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lutomierska, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Lutomierska, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lutomierska

O projekcie Geoportal Lutomiersk

Geoportal Lutomiersk prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Lutomiersk, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Lutomiersk.

Dostęp do danych Geoportalu Lutomiersk

Jak powstał Geoportal gminy Lutomiersk?

Geoportal Lutomiersk powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Lutomiersk, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Lutomiersk.

Geoportal Lutomiersk umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Lutomiersk oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Lutomiersk, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Lutomiersk

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lutomiersk?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Lutomiersk ( EGIB gminy Lutomiersk);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Lutomiersk);
 • Rejestr MPZP gminy Lutomiersk (MPZP gminy Lutomiersk);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Lutomiersk;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Lutomiersk;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Lutomierska.
Informacje na Geoportalu Lutomiersk

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lutomiersk?

Korzyści z Geoportalu Lutomiersk

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lutomiersk?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lutomiersk.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Lutomiersk łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lutomiersku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lutomierska zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Lutomiersk, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lutomiersk oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Lutomiersk. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lutomierska możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lutomierska. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Lutomiersk. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lutomiersk.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lutomiersku.

  Geoportal gminy Lutomiersk posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Lutomiersk. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lutomiersku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Lutomiersk przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lutomiersku.

  W Geoportalu Lutomiersk przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Lutomiersk. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lutomiersku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Lutomiersk zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Lutomiersk, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Lutomiersk oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Lutomiersk.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Lutomiersk. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Lutomiersk są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Lutomiersk podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Lutomiersk.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lutomiersku. W Geoportalu gminy Lutomiersk udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lutomiersku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lutomiersk.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Lutomiersk. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Lutomiersk.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Lutomiersk, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Lutomiersk. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Lutomiersk.

 • Zabytki w gminie Lutomiersk

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Lutomiersk. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Lutomiersk oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Lutomiersk.

 • Informacje o wyborach w gminie Lutomiersk

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Lutomiersk. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Lutomiersk i wiele istotnych informacji.

Geoportal Lutomiersk dla mieszkańców

Geoportal Lutomiersk jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lutomiersk. Na mapie Lutomierska sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Lutomiersk mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lutomiersk. Korzystając z map Geoportalu gminy Lutomiersk w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Lutomiersk są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Lutomiersk dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lutomiersk dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować